پیام رئیس شرکت کورس

ریشه کورس به سال 1887 برمیگردد. یعنی زمانیکه پدربزرگ پدربزرگ من "ویلهم کورسکا" شرکت کورس را در وین تاسیس کرد. او همواره به دو اصل مهم اصرار داشت : "کیفیت و قابل اعتماد بودن". امروزه این ارزشها هنوز پابرجاست و از طرف شرکت کورس گارانتی میشود.

دلیل اهمیت ما به کیفیت محصولاتمان مثل اهمیت اقتصاد برای هر جامعه است . محصولات باید به طور شایسته ارائه شود و ما با هدف وفادار بودن به مشتریان و همچنین پایبند بودن به  این اصل توانسته ایم به حفظ کیفیت محصولاتمان موفقیت 125 ساله در جهان داشته باشیم . دلیل ذکر شده ، باعث دقت هر چه بیشتر در عوامل دیگر کیفیت از قبیل استفاده راحت و تمیز بودن را به وجود آورده است.

علاوه بر آن محصولات باید جوابگوی انتظارات مشتریان و مصرف کنندگان باشد چیزی که ما خواستار استفاده از طراحی های عالی و عملکرد های فوق العاده هستیم.

در نهایت ، قابل اعتماد بودن و سرویس دهی فوق العاده هم مثل کیفیت خوب حائز اهمیت می باشد به طوری که توسط گروه تحقیقات و توسعه ما پیگیری میشوند و بوسیله EN71,ISO9001,14001 ثابت شده است.

ما صمیمانه با تامین کنندگان و مشتریان کورس همکاری میکنیم چرا که محصولاتمان به انتظارات مصرف کنندگان زنده است.

رئیس شرکت کورس 

کلمنت کورسکا

ﻡﺍ ﺭﺍ ﺪﻨﺑﺎﻟ ﻚﻨﻳﺩ ﺩﺭ