تماس با ما

آدرس: تبریز- خیابان آبرسان ، فلکه دانشگاه ، برج بلور، طبقه 6 ، واحد G

تلفن: 33366787-041

فکس: 33366788-041

ایمیل: info@tahrirghostar.ir

وب سایت: ir.kores.com               www.tahrirghostar.ir

 

ﻡﺍ ﺭﺍ ﺪﻨﺑﺎﻟ ﻚﻨﻳﺩ ﺩﺭ